O spoločnosti

Tvorba web stránok Košice

Profil spoločnosti:

Sme spoločnosť zaoberajúca sa tvorbou webových stránok a vývojom webových aplikácii postavených výlučne na vlastných riešeniach, ktoré sú výsledkom dlhoročných skúseností v oblasti internetových technológií.

Pri našej práci používame najnovšie dostupné techonológie, ktoré nám umožňujú budovanie stabilných a bezpečných systémov pre Vaše podnikanie, ako aj príjemné používateľské rozhranie, vďaka ktorému bude práca so systémom jednoduchá pre každého používateľa.

Našim cieľom je: 

Rýchlosť

Použitím programovacieho jazyka PHP 7 a najnovšej knižnice jQuery 3, zabezpečuje rýchly a plynulý chod systému

Jednoduchosť

Pri tvorbe CMS tyrion sme hľadeli na administráciu z pohľadu bežného používateľa, o čom sa pri jeho používaní sami presvedčíte

Prehľadnosť

Jedinečné UI prostredie umožňuje CMS tyrion ostať prehľadný aj pri komplikovanom obsahu webovej stránky

Využívame najnovšie technológie:

PHP 7

skriptovací jazyk, ktorý slúži na programovanie dynamických webových stránok

PostgresSQL

v súčasnosti najvyspelejší a najsofistikovanejší voľne šíriteľný systém riadenia báz dát

jQuery 3

je rýchla JavaScript knižnica, ktorá slúži na spracovanie udalostí, animácií a volaní Ajax

Bootstrap

CSS framework pre jednoduché spracovanie používateľského rozhrania

HTML 5

značkový jazyk určený na vytváranie webových stránok pre webové prehliadačie

CSS 3

kaskádový štýl oddeľuje obsah HTML od jeho vzhľadu a slúži na grafickú úpravu webových stránok

less

populárny CSS preprocesor, ktorý umožňuje vytvárať premenné, výpočty a funkcie

Bitbucket

systém pre správu verzií, ktorý sa používa pre vývoj projektov a pracovných postupov

Zaujali sme Vás ?